JAWATANKUASA KHAS PERINGKAT KEMENTERIAN YANG DITUBUHKAN OLEH PERDANA MENTERI PADA

  • 26 Ogos 2018.

OBJEKTIF:

  • Mereformasikan Sistem Pilihan Raya Malaysia Dan Undang-undang Berkaitannya Supaya Selari Dengan Amalan Terbaik Dan Piawaian Antarabangsa
  • Menambah Baik Prinsip Kebebasan, Keadilan Dan Kesaksamaan Dalam Urusan Pilihan Raya Di Malaysia

MISI:

  • Menyediakan Laporan Substantif yang mengandungi Cadangan Penambahbaikan terhadap urusan pilihan raya termasuk undang-undang berkaitannya kepada Perdana Menteri Malaysia dalam masa 2 tahun (dijangkakan sebelum Ogos 2020)

 

AGENDA REFORMASI

Agenda Reformasi Perkara 1-4
Agenda Reformasi Perkara 5-8
Agenda Reformasi Perkara 8-12
Agenda Reformasi Perkara 13-15