KERANGKA SEDIA ADA

 

PELANTIKAN AHLI SURUHANJAYA

Adakah cara pelantikan adil dan telus?

 

FUNGSI SPR SEDIA ADA (PENDAFTARAN PENGUNDI, PERSEMPADANAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA DAN PENJALANAN PILIHAN RAYA)

 

PENDAFTARAN PENGUNDI

Adakah fungsi ini telah dilaksanakan dengan baik?

Apakah kelemahan yang ada? Adakah terdapat kuasa yang cukup?

 

PERSEMPADANAN

Adakah fungsi ini telah dilaksanakan dengan baik?

Apakah kelemahan yang ada? Adakah terdapat kuasa yang cukup?

 

PENJALANAN PILIHAN RAYA

Adakah fungsi ini telah dilaksanakan dengan baik?

Apakah kelemahan yang ada? Adakah terdapat kuasa yang cukup?

 

 

KUASA SPR SEDIA ADA

 

KUASA SIASATAN DAN PENDAKWAAN ATAS PENYALAHGUNAAN KUASA

JENIS-JENIS BADAN PENGURUSAN PILIHAN RAYA LAIN DI DUNIA

 

 

IMPLIKASI KEPADA:

Pengundi

Calon

Parti Politik

SPR

Agensi Kerajaan

Parti Memerintah (Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri)

Parti Pembangkang

 

CADANGAN PELAKSANAAN MASA HADAPAN