KERAJAAN SEMENTARA

1. KERAJAAN SEMENTARA & TATA ETIKA INSTITUSI AWAM

 

KERANGKA SEDIA ADA

 

ETIKA EKSEKUTIF SETELAH DEWAN DIBUBARKAN

Adakah tindakan eksekutif adil semasa pilihan raya?

Bagaimana sekiranya berlaku pilihan raya tidak serentak antara Parlimen dan DUN? Atau Pilihan Raya Kecil?

Adakah jentera Kerajaan digunakan? Adakah penyalahgunaan kuasa?

Adakah terdapat undang-undang atau garis panduan berkaitan yang menyekat?

 

 

ETIKA CALON & BAKAL CALON SETELAH DEWAN DIBUBARKAN

Adakah calon dan bakal calon melakukan perkara tidak beretika sebelum, semasa dan selepas pilihan raya?

Adakah terdapat undang-undang atau garis panduan berkaitan yang menyekat?

 

ETIKA PARTI POLITIK SETELAH DEWAN DIBUBARKAN

Adakah parti politik melakukan perkara tidak beretika sebelum, semasa dan selepas pilihan raya?

Adakah terdapat undang-undang atau garis panduan berkaitan yang menyekat?

 

ETIKA SPR SETELAH DEWAN DIBUBARKAN

Adakah SPR melakukan perkara tidak beretika sebelum, semasa dan selepas pilihan raya?

Adakah terdapat undang-undang atau garis panduan berkaitan yang menyekat?

 

ETIKA PEGAWAI DAN PETUGAS PILIHAN RAYA

Adakah pegawai dan petugas pilihan raya melakukan perkara tidak beretika sebelum, semasa dan selepas pilihan raya?

Adakah terdapat undang-undang atau garis panduan berkaitan yang menyekat?

 

ETIKA PENJAWAT AWAM

Adakah penjawat awam yang melakukan perkara tidak beretika sebelum, semasa dan selepas pilihan raya?

Adakah terdapat undang-undang atau garis panduan berkaitan yang menyekat?

 

IMPLIKASI KEPADA:

Pengundi

Calon

Parti Politik

SPR

Agensi Kerajaan

Parti Memerintah (Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri)

Parti Pembangkang

 

 

CADANGAN PELAKSANAAN MASA HADAPAN

 

2. AKSES MEDIA DAN INFORMASI PILIHAN RAYA

 

KERANGKA SEDIA ADA

 

AKSES KEPADA MEDIA

Sekiranya dilihat daripada persepsi parti politik dan pengundi;

Adakah akses kepada media mencukupi sekarang ini?

Adakah syarikat media adil dalam memberikan peluang kepada calon dan parti politik untuk berkempen menggunakan platform mereka?

Adakah syarikat media  adil dalam memberikan liputan kepada calon-calon yang bertanding?

Adakah media dikawal oleh pihak Eksekutif?

Adakah pengamal media cukup efisien dan beretika dalam menyampaikan berita?

Adakah terdapat undang-undang yang mengawal media?

 

 

IMPLIKASI KEPADA:

Pengundi

Calon

Parti Politik

SPR

Agensi Kerajaan

Parti Memerintah (Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri)

Parti Pembangkang

 

 

CADANGAN PELAKSANAAN MASA HADAPAN