PEMBIAYAAN POLITIK

KERANGKA SEDIA ADA

PENDAFTARAN PARTI POLITIK

Adakah urusan pendaftaran parti politik sedia ada lemah dan tidak adil?

Perlukah SPR mengambil alih urusan pendaftaran parti politik?

Bagaimana urusan pendafatran parti politik harus dilaksanakan?

Perlukah laporan mesyuarat agong parti politik dihantar kepada SPR?

Perlukah laporan kewangan parti politik dihantar kepada SPR?

Siapa yang patut melakukan audit terhadap laporan kewangan parti politik?

Apakah hukuman yang perlu dikenakan terhadap parti politik yang engkar?

Adakah hukuman kepada parti politik memberi kesan kepada calon?

 

 

PEMBIAYAAN POLITIK

Perlukah parti-parti politik dibiaya menggunakan dana awam?

Apakah syarat-syarat yang perlu ada bagi membolehkan parti politik diberikan pembiayaan menggunakan dana awam?

Berapa banyakkah jumlah sewajarnya dana awam yang perlu diberikan kepada parti politik? Adakah berdasarkan keanggotaan ahli?

Apakah syarat-syarat yang perlu dikenakan kepada parti politik yang dibiayai dana awam?

Adakah pembiayaan parti politik dapat menyuburkan lagi pembangunan demokrasi dalam Negara?

Adakah pembiayaan parti politik dapat menghindarkan rasuah, salah laku dan salah guna kuasa?

Apakah hukuman sewajarnya yang patut dikenakan sekiranya terdapat keengkaran di pihak parti politik yang menerima dana awam?

Bagaimana sekiranya parti politik tidak mahu menerima pembiayaan dana awam tetapi melakukan pelanggaran peruntukan undang-undang?

 

 

 

 

 

 

 

PEMBIAYAAN & PERBELANJAAN CALON PILIHAN RAYA

Perlukah calon-calon pilihan raya dibiaya menggunakan dana awam?

Berapa banyakkah sewajarnya dana awam yang perlu diberikan?

Berapa banyakkah jumlah sewajarnya perbelanjaan calon bagi satu-satu pilihan raya? Adakah jumlah sekarang terlalu sedikit atau terlalu tinggi?

Adakah calon perlu menghantar penyata perbelanjaan? Perlukah ia diaudit terlebih dahulu? Siapakah yang perlu melaksanakan audit terhadap penyata?

Perlukah ada perkaitan antara perbelanjaan antara parti dan calon dalam pilihan raya? Perlukah parti juga menghantar penyata perbelanjaan yang telah diaudit?

Apakah tindakan susulan yang sepatutnya dilakukan oleh SPR terhadap penyata perbelanjaan calon dan parti?

Adakah penyata ini perlu dipamerkan kepada umum?

Adakah dengan menghantar penyata perbelanjaan yang telah diaudit, amalan  rasuah, salah laku dan salah guna kuasa dapat dihindarkan?

Apakah hukuman sewajarnya yang patut dikenakan sekiranya terdapat keengkaran di pihak calon/parti politik?

 

 

Apakah implikasi ketiga-tiga perkara di atas kepada:

Pengundi

Calon

Parti Politik

SPR

Agensi Kerajaan

Parti Memerintah (Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri)

Parti Pembangkang

 

CADANGAN PELAKSANAAN MASA HADAPAN